התרומה מיועדת לכלל התמיכות והסיוע שהעמותה תומכת ומסייעת