שיעורים פרטיים

כל אמא רוצה לתת את כל זמנה לטובת ילדיה, בשביל שיהיו בהספקם לימודיים כמו בבית ספרם. אך לא כל ילד יכול להתחיל לקרוא בגיל 10,

ילדים ששוכבים במיטת בית החולים חודשים ולפעמים גם שנים

נמצאים בפער לימודי שקשה מאוד להשלים אותו, ולכן הם נאלצים לקבל עזרה בשיעורים פרטיים עם מורים מקצועיים במיוחד שמוכנים לבוא עם המון סבלנות וכח וללמד ילד בן 10 ששוכב במיטה להתחיל לקרוא.

על כן באה עמותת “אור לחולה” עם צוות מורים מקצועיים במיוחד במטרה שישבו וילמדו ילדים שלא טעמו טעם בית ספר הרבה זמן מזה חודשים שלמים.

וינסו לטפטף למוחם חומר לימודי חשוב והכרחי

עמותת אור לחולה משקיעה מאמצים וכספים רבים בשביל להשיג ולממן לילדים שעות תגבור איכותיות ומוכרחות.

וכל זה בשביל שידעו מה שבני גילם יודעים מזמן!

התנדבו לעמותה ועזרו לנו לשמח את החולים